Barnträning

Vi har tre åldersindelningar för vår barn/ungdomsträning. 5-8 år,
 9-12 år samt 13-17 år.

Prioriteringen ligger enligt följande: 

1. Säkerhet

2. Träning ska vara rolig

3. Teknisk kvalitét

 

Har du frågor kring barnträningen?
Kontakta 

5-8 år: Matilda Hallbeck 073 360 18 40
9-12 år: Håkan Adolfsson  070 092 35 02
13-17 år: Sebastian Kalrsson 070 202 12 36